Context of Justification: Pandangan Kaum Positivistik Terhadap Ilmu Pengetahuan

Oleh: Muhammad AlFathan Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang niscaya, bahkan pasti. Rasa ingin tahu dalam diri manusia itu akan terus mendorong manusia untuk menjawab segala persoalan yang dihadapinya. Ilmu pengetahuan hadir sebagai rangkaian produk dari rasa ingin tahu yang kuat itu. Artinya, perkembangan ilmu pengetahuan akan terus sejalan dengan orientasi manusia yang terus berubah […]