Makna dan Hakikat Idul Fitri Menurut Para Sufi

هر روزی که گناهی در آن صورت نگیرد، عید است. عید روزی است که انسان به فطرت و اصل” “خداشناسی خود برگردد (Setiap hari adalah Idul Fitri bagi mereka yang tidak melakukan dosa. Hari Id adalah kembalinya manusia ke Fitrah dan asalnya di hadapan Tuhan)- Sayyidina Ali Idul Fitri merupakan salah satu perayaan yang dilaksanakan […]